Over CS
wp33e1f9bb.png
Community Solutions
wpa2161c4f.png
wp7fa9ea18.png
wp5533b116.gif
wpcd226649.png
wp5533b116.gif
wpcd226649.png
Persoonlijk
(907) 686-5796
wpcd226649.png
wp5533b116.gif
wpefc9d329.png
wp5533b116.gif
wp70661e35.png
wpea9b4dd8_0f.jpg
wp81f8daf0_0f.jpg

Community Solutions is een bedrijf dat zich bezig houdt met het opzetten van sociaal-maatschappelijke projecten.

 

Community Solutions kan op freelance basis ingezet worden voor bijvoorbeeld het opzetten van maatschappelijke projecten voor basisscholen en voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld Maatschappelijke Stages) en het ontwikkelen van projecten voor mensen die wegens beperkingen, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, taal of kleur soms buitengesloten worden in de maatschappij.

 

Community Solutions levert::

 

  - Advies en onderzoek

 

  - Netwerk activiteiten

 

  - Workshops en training

 

  - Project ontwikkeling en coördinatie

 

  - Project en programma evaluatie

 

Community Solutions is gespecialiseerd in het opzetten van nieuwe projecten en het werken met vrijwilligers. Zoekt u iemand met wie u ideeën en mogelijkheden kan discusieren? Iemand met kennis van en ervaring heeft met veel verschillende soorten organisaties?

513-290-5314

Bel of Email dan voor meer informatie.

 

Over Community Solutions